sean-pollock-PhYq704ffdA-unsplash.jpg

Stavebnictví je nutné zatraktivnit pro mladé

Vážení čtenáři, milí klienti,

stavebnictví aktuálně zažívá zásadní společenské, legislativní, hospodářské a technologické proměny. Vedle toho musí reagovat na socio-demografické a klimatické změny. Pro obor jako takový je třeba se vypořádávat s mnohými překážkami, jako je nepříznivá makroekonomická situace, nedostatek pracovních sil či velmi komplikovaná legislativa či byrokracie.

„Naše odvětví prochází velmi zásadní proměnou, mění se způsob uvažování o životním cyklu stavby, mění se pracovní postupy i používané technologie. Musíme také v co největší míře využívat recyklaci stavebních materiálů a zavádět nové technologie, které napomohou větší efektivitě výstavby a usnadní lidem práci. Dnes již nikdo nepochybuje o tom, že tato 'stavební revoluce' je jedinou smysluplnou cestou k udržitelné budoucnosti oboru,“ sdělil předseda představenstva stavební společnosti Strabag Moritz Freyborn. Stěžejním pro další stavební rozvoj je pro něj zrychlení procesu stavebního řízení a digitalizace. Právě nástup nových technologií by podle technického ředitele Metrostavu Filipa Křesťana mohl být cestou, jak do oboru nalákat mladé lidi, jejichž nedostatek je jednou z hlavních brzd pro další stavební vývoj. „Stavebnictví stojí na lidech. V poslední době docházelo skoro k dehonestaci stavebnictví jako oboru. Je potřeba ukazovat jaké technicky náročné stavby se realizují a s tím přilákat zpět do stavebnictví zaměstnance,“ uvedl Křesťan. S tímto názorem souhlasí  rovněž Freyborn. Technologická revoluce, která se ve stavebnictví uskutečňuje, podle jeho názoru nabízí a bude nabízet uplatnění nejen profesím, které jsou se stavebnictvím tradičně spojené, nýbrž i IT specialistům.

Podle Jiřího Nouzy, prezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví, v České republice  v nynější době hlavně schází vize oboru na následujících deset let. Za největší výzvu považuje délku legislativních schvalovacích procesů.

 

autor článku: Mgr. Petr Jezdinský (s využitím Strabag, Metrostav a ČTK)

Předchozí článek Další článek