Výkup pozemků

Odkoupíme jakýkoli typ pozemku kdekoliv v ČR. Vykupujeme jak stavební pozemky a parcely, tak pozemkové parcely. Ceny pozemků se liší podle mnoha kritérií, např. na lokalitě, zda jsou pozemky zasíťovány nebo zda leží v záplavovém území aj. Bez osobní prohlídky není možné řádně zjistit tržní cenu pozemku. Kontaktujte nás a my přijedeme ocenit Váš pozemek.

Dokumenty potřebné k výkupu pozemků:

  • Výpis z katastru nemovitostí
  • Kolaudační rozhodnutí
  • Plán inženýrských sítí
  • Nabývací tituly (pod termínem právní titul je třeba rozumět právní skutečnosti, na jejichž základě došlo ke vzniku vlastnického práva)

V případě, že na nemovitosti vázne jakékoli omezení vlastnického práva např. exekuce, zástavní smlouva, věcné břemeno, tak si, prosím, připravte jednotlivé listiny.

Výhody výkupu pozemků

Výkup nemovitostí

Na základě znaleckého posudku Vaši nemovitost odkoupíme a dál nabídneme.

Výkup pozemků

Nejsme žádní podvodníci - veškeré smlouvy a lhůty dodržujeme dle jejich uzavření s klienty.

Úspora peněz a času

S námi se o nemusíte bát ani o Vaše peníze, ani o Vaši nemovitost. Jsme na trhu více než 20 let, a tak máme dlouholeté zkušenosti na trhu s nemovitostmi.

Dokumenty

Můžete se spolehnout, že veškerá dokumentace bude naprosto v souladu s podmínkami uzavřených smluv.

Kontaktujte nás