pexels-pixabay-259280.jpg

Státy EU se dohodly, že nové domy musejí být od roku 2030 bez emisí

Vážení klienti, milí čtenáři,
všechny novostavby v Evropské unii budou od roku 2030 obligatorně bezemisní. Nové úřední budovy tuto podmínku musejí dokonce splnit již o dva roky dříve. Všechny nové domy budou rovněž od konce roku 2029 muset umožňovat vhodnou instalaci solárních panelů, což se nových nerezidenčních budov týká už od konce roku 2026. Shodli se na tom ministři energetiky členských zemí, kteří schválili společný přístup k pravidlům omezujícím energetickou náročnost budov. O jejich konečné podobě budou státy jednat s Evropským parlamentem.
 
Země Evropské unie se v současné době snaží dohodnout podobu bezprecedentního klimatického balíčku označovaného jako Fit For 55, který má zajistit splnění nových emisních cílů k roku 2030. Provoz budov spotřebuje v evropském bloku přibližně 40 procent energie a způsobuje více než třetinu celkové produkce skleníkových plynů související s energetikou. Z tohoto důvodu bylo podle českého ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely důležité shodnout se na nové podobě směrnice zpřísňující podmínky pro energetický provoz budov, která je součástí zmíněné sady norem. „Dohoda také pomůže občanům zásadně ušetřit na energiích. Lepší a energeticky méně náročné budovy zvýší kvalitu života obyvatel a současně zlevní jejich účty za energie,“ prohlásil Síkela.
 
Nová pravidla upravují taktéž energetickou náročnost již stojících domů a stanovují přísnější limity, které budou muset plnit. Prahy úspornosti nerezidenčních budov by se měly prostřednictvím jejich renovací a adaptací zvyšovat postupně s ohledem na podmínky jednotlivých členských států. Do roku 2030 by se renovace mělo dočkat 15 pct energeticky nejnáročnějších nerezidenčních budov, do roku 2034 pak 25 procent.
 
Státy se shodly, že pro označování zcela bezemisních budov zavedou v rámci systému energetických certifikátů kategorii A0. Mají též možnost nově využít i hodnocení A+, které budou splňovat bezemisní budovy, jež dodávají do elektrické sítě energii z obnovitelných zdrojů. V současnosti škála sahá od nejúspornější kategorie A do G. Unijní země by měly zlepšovat energetickou úspornost rezidenčních budov tak, aby do roku 2033 dosahoval celkový průměr nejhůře úrovně stanovené pro kategorii D. Všechny budovy v EU by měly být bezemisní v polovině století.
 
Požadavek na přípravu umístění vhodné techniky k využití solární energie se má od konce roku 2026 týkat nových nerezidenčních budov s užitnou plochou přes 250 m2. O rok později pak i již stojících nerezidenčních domů s užitnou plochou více než 400 metrů čtverečních, které projdou zásadní rekonstrukcí. Koncem roku 2029 začne platit i pro nové  bytové domy. Směrnice počítá i s tím, že uvnitř budov či v jejich těsném okolí budou vznikat dobíjecí místa pro elektromobily či parkovací prostory pro bicykly.
 
 
autor článku: Mgr. Petr Jezdinský (s využitím EU a ČTK)
Předchozí článek Další článek