josue-isai-ramos-figueroa-qvBYnMuNJ9A-unsplash.jpg

Quo vadis stavební právo, resp. stavebnictví v České republice?

Vláda České republiky tento týden nedokončila projednávání věcné novely stavebního zákona, vrátí se k ní na svém zasedání v příštím týdnu. Legislativní předloha ministerstva pro místní rozvoj (dále i jako „MMR“) v novele především ruší vznik Nejvyššího stavebního úřadu a jemu podřízené soustavy a zachovává část stavebních úřadů v obcích. Kabinet podle výsledků zasedání přerušil i jednání o související novele o jednotném enviromentálním stanovisku (dále i jako „JES“).

Z pohledu pražské či středočeské developerské společnosti, jakou je JURIS REAL Living, spol. s r. o., má ale tato zmíněná novela zrušit především tzv. Pražské stavební předpisy (PSP), to jest nařízení č. 10/2016 Sb. hlavního města Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky stavby v hlavním městě Praze ve znění nařízení č. 14/2018 Sb. hlavního města Prahy.

Stavební řízení má podle Ministerstva pro místní rozvoj díky novele zrychlit, nicméně zástupci Asociace developerů, České komory architektů (ČKA), Svazu podnikatelů ve stavebnictví, Hospodářské komory a městských samospráv před zasedáním vyzývali vládu, aby novelu neprojednávala a vrátila ji MMR k přepracování. Uvádějí, že je nekvalitní a přinese zpomalení staveb. Loni schválený vznik Nejvyššího stavebního úřadu novela ruší a základem stavební správy budou obecní úřady obcí s rozšířenou působností a další obecní úřady obcí. Z předloženého návrhu vyplývá, že podle první varianty bude zachováno buď 375, nebo 389 stavebních úřadů, a podle druhé na základě prováděcího právního předpisu všechny stávající (694) s možností počet snížit. O počtu stavebních úřadů pak rozhodne vláda.

Dočasný odklad vládního projednávání se týká i návrhu o jednotném enviromentálním stanovisku. To by mělo před stavebním řízením sloučit povolení všech úřadů odpovědných za životní prostředí. Podle ministerstva životního prostředí (MŽP) má JES nahradit správní úkony obsažené až v devíti různých zákonech.

 

autor článku: Mgr. Petr Jezdinský

Předchozí článek Další článek